Polska    województwo mazowieckie    Warszawa    Muzeum Narodowe    Galeria Sztuki XIX wieku
#38  Warszawa
#343  Polska

Galeria Sztuki XIX wieku

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Muzeum Narodowe

Galeria prezentuje wiodące kierunki i tendencje XIX-wiecznej sztuki poprzez zestawienie twórczości polskich artystów malarzy i rzeźbiarzy z dziełami przedstawicieli innych narodowości. Ekspozycja pomaga zrozumieć genezę rozkwitu XIX-wiecznego malarstwa i rzeźby, oraz zauważyć relacje pomiędzy dziełami sztuki, które powstawały w oddalonych zakątkach Europy i różnych artystycznych szkołach. Jest owocem refleksji nad wspólną europejską tożsamością kulturową, której podwaliny stanowi rzymski i grecki antyk oraz religia chrześcijańska.

Wystawa prezentuje m.in. opracowywane przez wielu malarzy podobne motywy np. bitwę pod Somosierrą w interpretacji francuskiego batalisty Horacego Verneta oraz polskich artystów Piotra Michałowskiego i Januarego Suchodolskiego. Na podstawie dzieł wybranych twórców, m.in. Henryka Siemiradzkiego, można tu również dostrzec uniwersalny charakter kierunku zwanego „Juste milieu”, oraz zestawić dokonania malarzy reprezentujących popularny na ziemiach polskich klasycyzm wileński z osiągnięciami artystów z innych państw.

Mniej

Opinie

Galeria Sztuki XIX wieku mapa
Al. Jerozolimskie 300-495 Warszawa, Polska