Polska   województwo mazowieckie   Warszawa   Muzeum Archeologiczne

Nr 77 w mieście Warszawa

Muzeum Archeologiczne

Państwowe Muzeum Archeologiczne mieści się w zabytkowym budynku dawnego warszawskiego Arsenału. Na wystawach można podziwiać zabytki obrazujące dzieje i kulturę mieszkańców ziem polskich od epoki kamienia aż po czasy pierwszych historycznych władców Polski. Najstarsze zabytki pochodzą sprzed 100 tysięcy lat. 

Muzeum Archeologiczne organizuje liczne wykopaliska, popularyzuje archeologię, prowadzi lekcje muzealne, a także pokazy archeologii żywej, czyli pokazy dawnych technik i obróbki surowca. Od 1995 wraz z Uniwersytetem Warszawskim organizuje też festyny archeologiczne w Biskupinie.

Gmach w którym mieści się muzeum wzniesiono już w 1643 roku za panowania króla Władysława IV Wazy. Po upadku powstania listopadowego mieściło się tu więzienie, a następnie Archiwum. W czasie okupacji niemieckiej miała tu miejsce słynna Akcja pod Arsenałem - odbicie „Rudego” z rąk hitlerowców przeprowadzona przez harcerzy „Szarych Szeregów”. 

mniej tekstu
Muzeum Archeologiczne – mapa
Długa 5200-241 Warszawa, Polska