Polska    województwo zachodniopomorskie    Wałcz    Muzeum Ziemi Wałeckiej
#1  Wałcz
#2551  Polska

Muzeum Ziemi Wałeckiej

Muzeum Ziemi Wałeckiej ma swoją siedzibę w neoklasycystycznym dworku wybudowanym na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Wewnątrz można podziwiać różnorodne eksponaty dotyczące historii miasta i okolic, a także okresu budowy i przełamania Wału Pomorskiego.

Do muzeum należy również Skansen Fortyfikacyjny Grupa Warowna "Cegielnia", w którym znajdują się pozostałości po dawnych niemieckich umocnieniach Wału Pomorskiego, pochodzące z lat trzydziestych ubiegłego wieku. Placówka organizuje liczne imprezy plenerowe, prelekcje, festyny oraz rekonstrukcje walk.

Eksponaty prezentowane w muzeum ukazują historię Ziemi Wałeckiej od pradziejów po okres II wojny światowej. Można tu podziwiać liczne muzealia, między innymi dokumenty pokazujące walkę o utrzymanie polskości po rozbiorach, przedmioty codziennego użytku, czy zbiory pamiątek po kombatantach II wojny światowej. Dodatkowo prezentowane są tu wystawy rzemiosła artystycznego oraz organizowane ciekawe wystawy czasowe.

Mniej

Opinie

Pocztowa 14 Wałcz, Polska