Polska    województwo dolnośląskie    Wałbrzych    Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki
#349  Polska

Stara Kopalnia Centrum Nauki i Sztuki

Centrum Stara Kopalnia w Wałbrzychu to unikat w skali europejskiej. Placówka powstała na bazie dawnej kopalni wałbrzyskiej zwanej „Julia”. Wewnątrz znajduje się Muzeum Przemysłu i Techniki, galeria sztuki współczesnej, a także Centrum Ceramiki Unikatowej, pokoje gościnne i restauracja. Dodatkowo Centrum jest w posiadaniu zbiorów z zakresu archeologii i geologii.

W Muzeum Przemysłu i Techniki zaprezentowano przedmioty związane z historią i tradycją górnictwa wałbrzyskiego. Znajdują się tu między innymi galowe i służbowe mundury górnicze, dyplomy, sztandary, kroniki, czy proporczyki. Dodatkowo zaprezentowano muzealia archiwalne- wszelkiego rodzaju dokumentację, plany, broszury oraz raporty i projekty. Wystawy zostały wzbogacone zbiorami technicznymi- narzędziami i urządzeniami górniczymi, sprzętem ratowniczym i strzałowym, sprzętem oświetleniowym i ochronnym.

Zbiory geologiczne składają się z licznych skamielin prezentujących florę i faunę karbonu, dewonu i permu. Muzealia archeologiczne datuje się od schyłkowego paleolitu po czasy nowożytne. Centrum Ceramiki Unikatowej organizuje warsztaty ceramiczno-garncarskie przeznaczone dla ludzi w każdym wieku.

Mniej

Opinie

Piotra Wysockiego 29 Wałbrzych, Polska