Polska    województwo podkarpackie    Turzańsk    Cerkiew św. Michała Archanioła
numer 1 w mieście
TURZAŃSKPolska

Cerkiew św. Michała Archanioła

Drewniana cerkiew prawosławna pw. św. Michała Archanioła to jedna z 16 drewnianych cerkwi regionu karpackiego z Polski i Ukrainy, która została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Znajduje się ona na podkarpackim Szlaku Architektury Drewnianej. Stanowi przykład cerkwi typu łemkowskiego, charakteryzującego się trójpodzielnością świątyni (babiniec, nawa, prezbiterium). Częścią cerkwi jest także drewniana wolnostojąca dzwonnica.

Pierwsze wzmianki o cerkwi pochodzą już z I połowy XVI w. Obecny budynek został wzniesiony w latach 1801-1803. W cerkwi można podziwiać m.in. ikonostas z 1985 r. oraz polichromie z przełomu XIX i XX w.

Pierwotnie prawosławna cerkiew, po wywiezieniu ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła”, w latach 1947-1961 służyła katolikom obrządku łacińskiego. Od 1963 r. świątynię oddano w użytkowanie wyznawcom prawosławia, którzy do dziś są jej gospodarzami. Od 2009 r. cerkiew w Turzańsku stała się wyłączną własnością Kościoła Prawosławnego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Cerkiew św. Michała Archanioła mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    38-542 Turzańsk , Polska