numer 1 w mieście
TRZEBIESZOWICEPolska

Jaskinia Radochowska

Wiek powstałej w pliocenie jaskini szacuje się na 1,6-5 milionów. Jest długa na 265 m, złożona z jednego głównego korytarza i kilku mniejszych bocznych oraz licznych wnęk i komór. Największa z komór, tzw. Komora Gotycka, posiada w centrum jeziorko krasowe o powierzchni 30 m2 i głębokości 2 m. Jaskinia udostępniona jest do zwiedzania pod opieką profesjonalnych przewodników.

Pierwsza wzmianka o Jaskini Radochowskiej pochodzi z 1757 r. Nazywano ją Radochowską Jaskinią Naciekową lub Grotą Stalaktytową ze względu liczne sopleńce. Do dzisiaj zachowały się tylko mocno zniszczone nacieki wełniaste i kaskadowe oraz pozostałości stalaktytów i stalagmitów. Przed II wojną światową w sąsiedztwie jaskini stał budynek stróża z poczekalnią dla zwiedzających, w której urządzono ekspozycję znalezisk paleontologicznych. Zostały one rozkradzione w latach powojennych, a pod koniec lat 60. XX w. pożar zniszczył budynek.

W czasie prowadzonych w 1935 r. prac badawczych w jaskini znaleziono szczątki kilkunastu różnych zwierząt prehistorycznych, w tym czaszkę niedźwiedzia jaskiniowego. Obecnie jaskinia jest zimowiskiem licznych gatunków nietoperzy, m.in. nocka dużego, gacka brunatnego, mopka zachodniego, mroczka późnego.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Jaskinia Radochowska mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Radochów 57-540 Trzebieszowice , Polska