Polska    województwo lubelskie    Tomaszów Lubelski    Cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew św. Mikołaja

Cerkiew św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskich to wciąż użytkowana świątynia prawosławna z końca XIX wieku. Zbudowano ją na planie krzyża, z wieżyczkami nakrytymi wielobocznymi, namiotowymi dachami nad przecięciem naw oraz w narożach budynku. Wewnątrz można zobaczyć kompletny ikonostas.

Cerkiew w Tomaszowie Lubelskim wybudowano w latach 1885 - 1890. Pieniądze na jej powstanie pochodziły z państwowego funduszu rosyjskiego. Reprezentuje dawny styl rusko- bizantyjski z elementami eklektycznymi. Ma kształt krzyża z wielopolową kopułą nad przecięciem naw i niższymi wieżyczkami nakrytymi dachami namiotowymi w narożach.

Po II wojnie światowej cerkiew była użytkowana przez mleczarnię. Jej wnętrze zostało bardzo mocno zniszczone. Obecnie znajduje się w nim odrestaurowany XIX wieczny ikonostas. Ścianę nad prezbiterium ozdobiono polichromią z wizerunkami świętych. Na początku XXI wieku świątynia przeszła gruntowny remont.

Mniej

Opinie

Rynek 1322-602 Tomaszów Lubelski, Polska