Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Szymbark    Ruiny zamku w Szymbarku
numer 1 w mieście
SZYMBARKPolska

Ruiny zamku w Szymbarku

Zamek w Szymbarku powstał w XIV wieku, inicjatorem jego budowy był Henryk ze Skarlina, proboszcz kapituły pomezańskiej. Budowlę wzniesiono w miejscu dawnego grodu pruskiego. Dziś można oglądać jedynie jej ruiny - mury obronne z bramą wjazdową i mostem oraz baszty, a także ślady po zabudowaniach mieszkalnych.

Zamek na przestrzeni wieków przechodził wiele zmian architektonicznych, m.in. przebudowę w stylu barokowym zainicjowaną przez rodzinę von Finckenstein, która zarządzała posiadłością od XVII wieku.

Ostatecznie o losach zamku przesądziła II wojna światowa, w jej okresie stał się on na jakiś czas kwaterą oddziałów SS, później dostał się w ręce Armii Radzieckiej. Po wycofaniu się wojsk radzieckich z tego terenu, w miejscu budowli pozostały zgliszcza.

W latach 60. XX wieku teren zamku i jego okolicę uprzątnięto, budowlę fragmentarycznie przykryto dachem. W 1995 jego teren zmienił się w plan filmowy, kręcono tu sceny „Króla Olch” w reżyserii Volkera Schlöndorffa.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Ruiny zamku w Szymbarku mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    14-241 Szymbark , Polska