Polska    województwo podkarpackie    Szczawne    Cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej
#2675  Polska

Cerkiew Zaśnięcia Matki Boskiej

Wpisany do rejestru zabytków zespół cerkiewny w Szczawnem stanowi część podkarpackiego Szlaku Architektury Drewnianej. Wewnątrz łemkowskiej cerkwi pw. Zaśnięcia Matki Bożej zobaczyć można m.in. ikonostas pochodzący z czasu powstania świątyni oraz polichromię figuralną z 1925 roku. Jednym z twórców polichromii był adiutant Semena Petlury. Cerkiew jest orientowana, czyli jej prezbiterium wskazuje kierunek wschodni. Nabożeństwa odbywają się przy świecach, gdyż w świątyni nie ma elektryczności.

Drewniana cerkiew o zrębowej konstrukcji powstała w latach 1888-1889 roku. Zbudował ją cieśla Hosjan z sąsiedniej wsi Płonnej. Pierwotnie służyła grekokatolikom. Po wysiedleniach, które miały miejsce po II wojnie światowej, użytkowana przez PGR świątynia popadała w ruinę. Pod koniec lat 50-tych trafiła w prywatne ręce i miała zostać rozebrana. Uratowali ją miejscowi wierni. Obecnie pełni funkcję prawosławnej cerkwi parafialnej.

Na osi cerkwi znajduje się drewniana dzwonnica, a obok cmentarz. Jeden z krzyży upamiętnia 1000-lecie Chrztu Rusi. Jest tutaj również obelisk poświęcony wysiedlonym.

Mniej

Opinie

38-542 Szczawne, Polska