Polska    województwo łódzkie    Sulejów    Opactwo Cystersów
#1347  Polska

Opactwo Cystersów

W skład Opactwa wchodzą budynki klasztorne, Kościół oraz obwarowania i kilka budynków gospodarczych. Najważniejszych elementem jest trójnawowa bazylika św. Tomasza Kantuaryjskiego oraz wschodnie skrzydło klasztoru, w którym znajduje się muzeum. Opactwo Cystersów w Sulejowie jest jednym z najlepiej zachowanych zespołów cysterskich w Polsce i został wpisany w 2012 roku na listę Pomników Historii.

Kościół św. Tomasza pochodzi z XIII wieku, a jego zewnętrzna bryła ozdobiona jest romańskim portalem oraz rozetą. Wnętrze świątyni utrzymane jest w stylu barokowym oraz rokoko. Jedyną zachowaną częścią klasztoru jest wschodnie jego skrzydło, w którym pozostał się późnoromański kapitularz oraz gotyckie krużganki. Sklepienie kapitularza opiera się na jednej kolumnie. Obwarowanie, które pozostało, składa się z sześciu baszt oraz fragmentów muru. Najstarsza wieża pochodzi z końca XV wieku.

Mniej

Opinie

Opacka 1397-330 Sulejów, Polska