Polska    województwo świętokrzyskie    Sandomierz    Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
#3096  Polska

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego

Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Sandomierzu jest oddziałem warszawskiego muzeum o tej samej nazwie. Działa od 1989 roku i przedstawia głównie dzieje ruchu ludowego na terenie regionu świętokrzyskiego. W jego zbiorach znajdują się dokumenty, prasa, fotografie i sztandary. Osobna wystawa prezentuje wkład ruchu ludowego w walce z Niemcami w czasie II wojny światowej oraz działalność powojennej partyzantki.

Muzeum powstało przede wszystkim dzięki staraniom Stanisława Kosa, któremu udało się pozyskać dla niego wiele pamiątek przechowywanych w domach rodzinnych i prywatnych kolekcjach. Prezentują one historię ruchu ludowego w Świętokrzyskim od czasów księdza Stojałowskiego do lat powojennych. Oprócz wystaw muzeum posiada także rozbudowane archiwum, które jest dobrą bazą do badań nad tym zagadnieniem.

Mniej

Opinie

Rynek 927-600 Sandomierz, Polska