Polska    województwo świętokrzyskie    Sandomierz    Kościół św. Michała Archanioła
#2765  Polska

Kościół św. Michała Archanioła

Kościół świętego Michała Archanioła to barokowa perła Sandomierza. Wybudowany dla klasztoru Benedyktynek, pełni obecnie funkcję kościoła seminaryjnego Wyższego Seminarium Duchownego. Znajduje się poza Starym Miastem. Jego bryła i zdobiona pilastrami fasada przyciągają wzrok każdego, kto wjeżdża do miasta.

Kościół został wybudowany w końcu XVII wieku dla znajdującego się tu klasztoru sióstr Benedyktynek. Jest to barokowa, jednonawowa budowla, składająca się z nawy głównej oraz prezbiterium. Ściany świątyni dzielą jasne pilastry zwieńczone jońskimi kapitelami. Wewnątrz zachowały się barokowe ołtarze boczne, stalle ze scenami z życia świętych pustelników oraz ambona ozdobiona drzewem genealogicznym Zakonu Benedyktynów. Ołtarz główny spłonął w 1966 roku i udało się odrestaurować jedynie pochodzące z niego tabernakulum. Po kasacie zakonu Benedyktynek, kościół świętego Michała został w 1903 roku oddany Wyższemu Seminarium Duchownemu. Dziś służy przede wszystkim celom wewnętrznym tej placówki.

Mniej

Opinie

Stefana Żeromskiego 627 Sandomierz, Polska