#1  Radków
#1764  Polska

Wodospady Pośny

Grupa niewielkich wodospadów na płynącym przez tereny Narodowego Parku Gór Stołowych potoku Pośna. Dwie strugi Pośny, wypływające ze Szczelińca Wielkiego, łączą się poniżej skałek nazywanych Skalnymi Wrotami i tworzą w żlebie malownicze kaskady. Po zbudowaniu powyżej wodospadów ujęcia wody, potok praktycznie zanikł – wodospady powstają tylko po większych opadach deszczu.

Miejsce to stało się popularne już w XIX w. Działacze Kłodzkiego Towarzystwa Górskiego skonstruowali specjalne zastawki spiętrzające wodę, przerzucili mostek przez potok, zbudowali kamienne schody i fontannę. W skalnym bloku wykuta została nisza, do której można było wrzucać datki na utrzymanie infrastruktury wodospadów. Po 1945 r. obiekt nie był odnawiany. Do dzisiaj pozostały schody i skarbonka.

Teren wodospadów o powierzchni 3,89 ha (górna część doliny potoku Pośna) jest objęty ścisłą ochroną ze względu na występujące tu stanowiska żyznej buczyny sudeckiej (wysokopienny drzewostan bukowy) oraz pomnikowe okazy buków, wiązów górskich, jaworów i jodeł. Jest to jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów leśnych w Górach Stołowych.

Mniej

Opinie

Wodospady Pośny mapa
Poland Radków, Polska