numer 37 w mieście
POZNAŃPolska

Waga Miejska

Waga Miejska znajduje się na Starym Rynku. Pierwotnie była siedzibą ważnika, który za opłatą dokonywał pomiaru masy towaru. Po wojnie mieścił się tu Urząd Stanu Cywilnego i do dzisiaj udziela się tutaj ślubów. W 2009 roku budynek przekształcono w Centrum Kultury, które oferuje liczne koncerty, spektakle, wystawy, konferencje, itp.

Dawniej jednym z głównych źródeł dochodów mieszkańców Poznania był handel i żeby był uczciwy, kupców poddawano kontroli. W tym właśnie celu powstała waga miejska, służąca do ważenia towarów przeznaczonych na rynek miejski. Pierwszy budynek wzniesiono w drugiej połowie XIII wieku. W XVI wieku przebudowano go i rozbudowano, a pod koniec XIX wieku budowlę rozebrano i na jego miejscu stanął neorenesansowy Nowy Ratusz. 

Po wojnie w latach 1950- 1960, w oparciu o istniejące przekazy ikonograficzne, obiekt został zrekonstruowany. Jest to jednopiętrowy budynek, pokryty bardzo wysokim, spadzistym dachem. Elementy renesansowego wystroju budowli pod koniec XIX wieku zostały przeniesione do ratusza.

Mniej

Atrakcje wewnątrz