Polska    województwo wielkopolskie    Poznań    Kościół NMP in Summo
numer 68 w mieście
POZNAŃPolska

Kościół NMP in Summo

Nie ma w Polsce kościoła, który mógłby się poszczycić starszą metryką niż niewielki kościółek NMP in Summo na Ostrowie Tumskim. Świątynia stoi w miejscu palatium Mieszka I i kaplicy ufundowanej przez jego żonę Dąbrówkę. Prawdopodobnie pod prezbiterium znajdują się pozostałości rotundy, w której spoczęła żona pierwszego władcy Polski oraz pierwszy polski biskup Jordan.

W ciągu stuleci kościół był wielokrotnie odbudowywany i przebudowywany. Obecna budowla zachowana jest w stylu gotyckim. Wzniesiono ją z czerwonej cegły przetykanej cegłą glazurowaną, a szczyt wypełniają otynkowane na biało blendy. Wysoki dach przykrywają gąsiorkowe dachówki. W cokole budowli widoczny jest głaz z charakterystycznymi rowkami, które powstały prawdopodobne od ostrzenia mieczy, co miało dawać im nadprzyrodzoną moc.

Kościół jest halową budowlą trójnawową, wspartą na filarach. Nawy nakryte są sklepieniem gwiaździstym, prezbiterium i ambit żaglastym. Ściany boczne świątyni dzielą lizeny, pomiędzy którymi znajdują się ostrołukowe okna. Polichromię wnętrza, witraże i ołtarz zaprojektował w latach 1954-56 Wacław Taranczewski.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kościół NMP in Summo mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Ostrów Tumski 1761-120 Poznań , Polska