Polska    województwo wielkopolskie    Poznań    Kościół i Klasztor Franciszkanów
numer 26 w mieście
POZNAŃPolska

Kościół i Klasztor Franciszkanów

Kościół i klasztor franciszkanów to barokowa, trójnawowa bazylika stojąca na Górze Przemysła. Jego dwuwieżowa fasada podzielona jest rzędami pilastrów i gzymsów. W kościele znajduje się XVII wieczny obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej - Pani Poznania. Kościół ma bogate dekoracje sztukatorskie i stiukowe oraz XVIII pokrywającą ściany barokową polichromię. W piwnicach klasztoru znajdują się multimedialne Makiety Dawnego Poznania.

Franciszkanie przybyli do Poznania w XVII wieku. Swój klasztor wznosili przez ponad 80 lat, a ukończyli go dopiero w połowie wieku XVIII. Kościół klasztorny jest trójnawową bazyliką z transeptem i kopułą wznoszącą się nad ich przecięciem. Nawę główną przykrywają sklepienia kolebkowe, zaś boczne – sklepienia krzyżowe.

Wnętrze pokrywa polichromia z początku XVIII wieku. Przedstawia ona sceny z życia świętego Franciszka. Na tamburze kopuły znajdują się rzeźby Chrystusa i apostołów. Ołtarz główny oraz ołtarz w kaplicy Matki Bożej wykonali pochodzący z Czech franciszkanie, bracia Adam i Antoni Swach. W kaplicy przechowywany jest otoczony kultem obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej - Pani Poznania. Został on ukoronowany w 1968 roku. Kościół franciszkanów jest głównym ośrodkiem kultu maryjnego na terenie Poznania.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kościół i Klasztor Franciszkanów mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Franciszkańska 2 Poznań , Polska