Polska    województwo wielkopolskie    Poznań    Kolegium Pojezuickie
numer 71 w mieście
POZNAŃPolska

Kolegium Pojezuickie

Kolegium Pojezuickie w Poznaniu to zespół poklasztorny. Obecnie stanowi siedzibę Urzędu Miasta Poznań, jednak niegdyś mieściła się tutaj jedna z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych uczelni Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Plan barokowego budynku jest zbliżony do kształtu podkowy. Składa się z trzech skrzydeł – głównego, czyli południowego oraz dwóch przyległych – wschodniego i zachodniego. W XVIII wieku dobudowano jednopiętrową południową część z wieżą bramą. Różowa elewacja kolegium podzielona jest przez liczne białe pilastry oraz gzymsy. Po środku znajduje się dziedziniec. Ciekawym i zarazem najstarszym elementem jest spiżowy słupek, znajdujący się przy bramie wjazdowej. Jest sercem dzwonu, który spadł z dawnej Kolegiaty św. Marii Magdaleny.

Dawniej Kolegium było uczelnią wyższą. Na zajęciach przyrodniczych wykonywano doświadczenia, co czyniło ją niezwykle nowoczesną placówką. Ponadto znajdowało się tu obserwatorium astronomiczne i teatr szkolny. Jezuici chcieli przekształcić Kolegium na uniwersytet, jednak sprzeciwiła się temu Akademia Krakowska, twierdząc że jedna tego typu placówka wystarczy w Koronie.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Kolegium Pojezuickie mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Plac Kolegiacki Poznań , Polska