Polska    województwo małopolskie    Powroźnik    Cerkiew św. Jakuba Młodszego
#1947  Polska

Cerkiew św. Jakuba Młodszego

Dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Jakuba Młodszego Apostoła wpisana jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO oraz wchodzi w skład małopolskiego Szlaku Architektury Drewnianej. To najstarsza łemkowska cerkiew na terenie polskich Karpat. Najdawniejszym zachowanym elementem świątyni jest zakrystia, która niegdyś pełniła funkcję prezbiterium. Zdobi ją polichromia z 1607 roku. W cerkwi znajduje się częściowo rozmontowany XVIII-wieczny ikonostas, cenne XVII-wieczne ikony, m.in. „Sąd Ostateczny” oraz „Opłakiwanie Chrystusa”, a także barokowy ołtarz boczny. Zachowały się również fragmenty poprzedniego ikonostasu. Obecnie cerkiew służy  jako rzymskokatolicki kościół parafialny.

Drewniana świątynia o zrębowej konstrukcji powstała w 1600 roku. Składa się z prezbiterium, nawy i babińca, nad którym wznosi się słupowo-ramowa wieża. W latach 1813-1814 położoną na zagrożonym powodzią terenie cerkiew przeniesiono w miejsce dzisiejszej lokalizacji oraz przebudowano, nadając jej obecny wygląd. Po wysiedleniach ludności  w ramach Akcji „Wisła” cerkiew przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu.

Mniej

Opinie

33-370 Powroźnik, Polska