Polska   województwo dolnośląskie   Pławna Dolna   Kościół św. Tekli

Kościół św. Tekli

Kościół św. Tekli był wzmiankowany po raz pierwszy w 1318 r. Jego pierwotna forma architektoniczna uległa daleko idącym przeobrażeniom – współczesny kształt zawdzięcza dobudowaniu wierzy w 1680 r. oraz generalnej przebudowie z lat 1781-1782. Świątynia jest obiektem barokowym z zachowanym wyposażeniem późnobarokowym i klasycystycznym z 2 poł. XVIII w.

Wśród najcenniejszych elementów wyposażenia świątyni znajduje się m.in. drewniany ołtarz główny z barokowym obrazem św. Tekli oraz wykonana z piaskowca i drewna barokowa chrzcielnica. Nad nawą i emporami znajduje się drewniane sklepienie pozorne, nad prezbiterium sklepienie żaglaste.

W roku budowy kościoła św. Tekli erygowano również parafię w Pławnej. Początki wsi są jednak znacznie wcześniejsze – sięgają XII wieku. Jej pierwszymi mieszkańcami byli górnicy z Nadrenii, Frankonii i Turyngii, których sprowadził na te ziemie książę Henryk I.

mniej tekstu
Kościół św. Tekli – mapa
Droga Wojewódzka 297 59-623 Pławna Dolna, Polska