Polska    województwo pomorskie    Pelplin    Muzeum Diecezjalne
#2  Pelplin
#2158  Polska

Muzeum Diecezjalne

Muzeum Diecezjalne dysponuje zbiorami sakralnej sztuki gotyckiej z terenu dawnej diecezji chełmińskiej. Są to między innymi starodruki, rękopisy oraz obrazami. Można tu zobaczyć również Biblię Gutenberga z klasztoru Franciszkanów w Lubawie, ołtarze gotyckie oraz szaty liturgiczne jak np. ornaty i dalmatyki.

Muzeum zostało założone w roku 1928 w pałacu biskupim przez ówczesnego biskupa chełmińskiego Stanisława Okoniewskiego. Współczesny gmach muzeum powstał w roku 1988 i wkomponowano go w kompleks kurii biskupiej.

Wśród ekspozycji Muzeum Diecezjalnego na szczególną uwagę zasługuje kolekcja obrazów i ołtarzy gotyckich pochodzących z toruńskich kościołów m.in. ołtarz w formie poliptyku z kościoła Najświętszej Marii Panny oraz późnogotyckie obrazy Biczowanie i Zdjęcie z Krzyża z kościoła św. Jana.

Mniej

Opinie

bpa Dominika 1183-130 Pelplin, Polska