Polska    województwo pomorskie    Nadole    Zagroda Gburska i Rybacka
#1  Nadole
#1922  Polska

Zagroda Gburska i Rybacka

Zagroda Wiejska składa się z zagrody gburskiej i rybackiej. Checz gburska (chata) pochodzi z poł. XIX w. Ma konstrukcję szkieletową, wypełnioną gliną z dodatkiem sieczki, a dach kryty trzciną. Podobnej konstrukcji jest dom rybaka. Poza chałupami i ich wyposażeniem na terenie skansenu można obejrzeć sieciarnię, oborę, stodołę oraz wolno stojący piec chlebowy, wędzarnię i piwnicę. 

Muzeum rozpoczęło działalność od zakupienia i objęcia opieką konserwatorską tzw. zagrody gburskiej. Mianem gburowie lub gburzy określano na Kaszubach zamożnych chłopów, którzy posiadali duże gospodarstwa (gburstwa). W 1987 r. dołączono do skansenu zagrodę rybacką, zrekonstruowaną w niewielkiej odległości od jeziora.

Historia powstania Zagrody Wiejskiej w Nadolu jest ściśle związana z najbardziej znaną próbą zbudowania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej nad Jeziorem Żarnowieckim. Gdy w 1982 r. rozpoczęto budowę, powstała idea utworzenia muzeum, które miało zachować świadectwa kultury materialnej tego miejsca. Projekt jądrowy zakończył się fiaskiem, muzeum istnieje do dziś.

Mniej

Opinie

Bałtycka 284-250 Nadole, Polska