Polska    województwo lubuskie    Międzyrzecz    Zamek Piastowski
#2140  Polska

Zamek Piastowski

Zamek Piastowski w Międzyrzeczu to częściowo zrekonstruowany zespół obiektów, na który składa się zasadnicza budowla zamkowa, budynek starostwa z oficyną, karczma i dom bramny. Obecnie rezyduje w nich międzyrzeckie muzeum regionalne. Brama zamkowa ufortyfikowana bastejami jest obecnie jedyną taką zachowaną w Polsce.

Zamek w Międzyrzeczu powstał jeszcze za czasów króla Kazimierza Wielkiego i jest następcą ulokowanego w tym miejscu wcześniej drewnianego grodu. Regularna, otoczona wybudowanymi na wałach ziemnych murami konstrukcja przetrwała do 1520 r., kiedy została spalona przez Niemców, a następnie zrekonstruowana w celach obronnych w nieco zmodernizowanej formie. To właśnie w XVI wieku zamek wzbogacił się o dwie potężne basteje, których mury miały 3,5 m grubości, a wnętrze – 10 m średnicy.

Na parterze bastei przewidziano stanowiska dla artylerii, a w jej górnej części dla strzelców piechoty. Niestety okres, w którym powstały fortyfikacje wiąże się też z intensywnym rozwojem technik zbrojeniowych, dlatego budowle krótko służyły celom obronnym, a sam zamek zdobyty przez Szwedów w XVII wieku został poważnie zrujnowany. Bezskutecznej próby jego odbudowy podjął się w 1691 r. Starosta Piotr Opaliński i dopiero w latach 50-tych XX wieku zamek został zabezpieczony, jako trwała ruina.

Mniej

Opinie

Podzamcze 266-300 Międzyrzecz, Polska