Polska    województwo lubuskie    Międzyrzecz    Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej
#2102  Polska

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej

Muzeum Ziemi Międzyrzeckiej gromadzi i prezentuje eksponaty dokumentujące dzieje, kulturę i sztukę regionu. Od 1965 roku prezentowana jest wystawa stała „Tysiąc lat Międzyrzecza”, a od 2012 roku wystawa „Niemcy i inni mieszkańcy Międzyrzecza”. Obok eksponatów pochodzących z wykopalisk oraz wytworów kultury ludowej na uwagę zasługuje wyjątkowo bogata kolekcja portretów trumiennych.

Placówka swoje początki ma w 1946 roku, kiedy otwarto pierwszą wystawę muzealną w miejscowym domu kultury. Trzy lata później instytucja otrzymała swoją własną siedzibę, w której rezyduje do czasów obecnych. Są to zabytkowe budynki starostwa. W muzeum funkcjonują cztery działy: archeologiczny, historyczny, sztuki i kultury ludowej. Wśród setek eksponatów znajdują się przedmioty pochodzące z wykopalisk, rękopisy przywilejów królewskich, pieczęcie miejskie i cechowe oraz księgi miejskie.

Kolekcja portretów trumiennych prawdziwa perełka muzeum. Obejmuje ona 42 wizerunki, 19 tablic inskrypcyjnych i 148 tablic herbowych z XVII i XVIII w. Stanowią one przykład dawnych obyczajów związanych z tradycją pochówki, także tych przejmowanych przez nowo osiedlającą się szlachtę.

Mniej

Opinie

Podzamcze 266-300 Międzyrzecz, Polska