Polska   województwo mazowieckie   Maciejowice   Puszcza Kozienicka

Puszcza Kozienicka

Położony na Równinie Kozienickiej w środkowej Polsce, rozległy kompleks leśny był dawniej miejscem polowań władców polskich, a także walk w okresie I wojny światowej. Obecnie jest miejscem rekreacji dzięki udostępnieniu licznych szlaków turystycznych. Występuje tu niezwykłe bogactwo fauny i flory.

Miejsce charakteryzuje się naturalną strukturą terenu. Jest w stanie nienaruszonym od wielu lat. W Parku Krajobrazowym występują 200-letnie drzewostany z przewagą sosen, dębów i jodeł, chronione zwierzęta, jak np. żółw błotny oraz rzadkie rośliny: bluszcz pospolity, skrzyp olbrzymi czy widłak jałowcowaty. 

Na wycieczkę można wybrać się pieszo lub rowerem. Wielu turystów odwiedza kozienickie rezerwaty przyrody, np. Źródło Królewskie, gdzie ze źródła pił król Władysław Jagiełło. W Puszczy Kozienickiej spotkać można zabytkowe budowle sakralne, kościoły, cmentarze wojenne, mogiły, pomniki, zespoły pałacowe związane z historią Polski.

Większość obszaru Puszczy Kozienickiej jest objęta ochroną w ramach Kozienickiego Parku Krajobrazowego.

mniej tekstu
Puszcza Kozienicka – mapa
Maciejowice, Polska