Polska    województwo łódzkie    Łódź    Sobór św. A. Newskiego
numer 25 w mieście
ŁÓDŹPolska

Sobór św. A. Newskiego

Sobór św. Aleksandra Newskiego to XIX wieczna cerkiew prawosławna wybudowana w centrum Łodzi na cześć ocalenia z zamachu cara Aleksandra II. Jest to budowla na planie centralnym, ze złocona kopułą oraz przysadzistą wieżą nad przedsionkiem. W pokrytym polichromiami wnętrzu można zobaczyć ikonostas wykonany w końcu XIX wieku w Petersburgu.

Budowa świątyni została zainicjowana przez władze guberni piotrkowskiej. Z jednej strony miał to być wyraz wdzięczności za ocalenia cara Aleksandra II z zamachu, z drugiej zaś działanie wpisane w popowstaniową rusyfikację ziem polskich. Na budowę cerkwi złożyli się łódzcy przemysłowcy różnych wyznań, w tym Izrael Poznański czy Karol Scheibler.

Sobór św. Aleksandra Newskiego jest budowlą w stylu rosyjsko- bizantyńskim. Zbudowano ją na planie centralnym. Nad nawą wznosi się podwyższona kopuła, zaś nad wejściem wieża zwieńczona cebulastym hełmem. Ściany zewnętrzne wykonane są z kolorowego kamienia, co także nawiązuje do tradycji wschodniego budownictwa sakralnego. Wnętrz świątyni ozdabia polichromia figuralna z końca XIX wieku. Przedstawieni są na niej Jezus, Maria, święci i prorocy. Z tego samego okresu pochodzi drewniany ikonostas z powstałymi w Rosji ikonami.

Mniej

Atrakcje wewnątrz

    Sobór św. A. Newskiego mapa
    ZOBACZ NA MAPIE
    Jana Kilińskiego 56 Łódź , Polska