Polska    województwo małopolskie    Lipnica Murowana    Kościół św. Leonarda

Kościół św. Leonarda

Kościół św. Leonarda w Lipnicy Murowanej jest niezwykle cennym zabytkiem nie tylko w skali Polski, ale w skali świata – znajduje się bowiem na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ta drewniana świątynia, zbudowana w XV wieku, zachowała się w stanie właściwie niezmienionym i stanowi doskonały przykład architektury gotyckiej w wydaniu drewnianym.

Kościół św. Leonarda to jeden z najsłynniejszych drewnianych budynków w całej Małopolsce. Świątynia ta ma konstrukcję zrębową i zgodnie z tradycją – drzwi jedynie od stronu południa i zachodu, zaś okna po stronie południowej. Kościół ten jest wyposażony w kopie trzech tryptyków, które zostały z niego przeniesione do Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie: tryptyku św. Leonarda, św. Mikołaja i Adoracji Dzieciątka Jezus. Poza tym w we wnętrzu kościoła można podziwiać barokowe obrazy oraz gotycką płaskorzeźbę Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (pochodzącej z XIV wieku).

Co ciekawe, według tradycji Lipnicy Murowanej budowę kościoła przypisuje się na 1141 rok – taka data znajduje się na jednej ze ścian prezbiterium.

Mniej

Opinie