Polska    województwo dolnośląskie    Legnica    Kościół św. Jana
#4  Legnica
#2069  Polska

Kościół św. Jana

Barokowa świątynia z dwuwieżową fasadą kryje w sobie XIX-wieczny ołtarz główny wraz z posągami i rzeźbami z XVIII wieku, ołtarze boczne, barokową ambonę z XVIII wieku, chrzcielnicę z 1912 roku, oraz wspaniałe XIX wieczne organy. Halowe wnętrze wypełniają dwa rzędy otwartych do środka kaplic. Na szczególną uwagę zasługuje Mauzoleum Piastów, ostatnich książąt legnicko-brzeskich znajdujące się w kaplicy przylegającej do kościoła.

Zabytkowy obiekt powstał w pierwszej połowie XVIII wieku, na miejscu starszej gotyckiej świątyni. W XVIII wieku wchodził w skład kompleksu zabudowań kolegium jezuickiego. Po katastrofie budowlanej w 1744 roku przez pół wieku pozostawały po nim jedynie ruiny i dopiero na początku XIX wieku kościół został odbudowany.

II wojna światowa nie przyniosła większych zniszczeń, a zaraz po niej wraz z przyległymi budynkami klasztornymi świątynia została przekazana zakonowi franciszkanów. W latach 60-tych i 70-tych XX wieku została gruntownie wyremontowana po wcześniejszym pożarze.

Mniej

Opinie

59 Legnica, Polska