Polska   województwo opolskie   Łambinowice   Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach jest miejscem pamięci narodowej. Dokumentuje ono losy jeńców wojennych przetrzymywanych na terenie obozów w Lamsdorf. W dawnej komendanturze Wehrmachtu znajdują się wystawy poświęcone polskim jeńcom w ZSRR, historii obozu w Łambinowicach oraz niemieckim obozom jenieckim. Jest tu także odrestaurowany barak obozowy.

Miejsce pamięci składa się z kilku części. Znajdują się tu cmentarze jenieckie polski i radziecki. Osobno pochowane są ofiary obozu pracy w Łambinowicach. Oprócz tego zwiedzający mają możliwość wejścia na teren obozu, gdzie znajduje się wyremontowany barak obozowy. Teren jest ogrodzony, znajdują się tu wieżyczki strażnicze oraz fundamenty baraków i magazynów.

Wystawy stałe mieszczą się w komendanturze Wehrmachtu. Obejmują one dokumenty, zdjęcia, pamiątki należące do więźniów oraz fragmenty ich wspomnień. Są tu także przedmioty, które wykonywali więźniowie, często potajemnie, takie jak różańce, szachy, kartki świąteczne, łyżki i wiele innych.

mniej tekstu
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych – mapa
Muzealna 448-316 Łambinowice, Polska