Polska    województwo małopolskie    Krościenko nad Dunajcem    Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego

Muzeum Pienińskiego Parku Narodowego

W siedzibie dyrekcji Pienińskiego Parku Narodowego w Krościenku nad Dunajcem mieści się Muzeum PPN. Jest to placówka, która w głównej mierze skupia się na pokazywaniu walorów przyrodniczych i krajobrazowych Pienin. Można tu zobaczyć dokładną makietę całego terenu, zapoznać się ze środowiskiem przyrodniczym oraz budową geologiczną terenu parku.

Pieniński Park Narodowy obejmuje jedne z najpiękniejszych krajobrazowo terenów w polskich górach. Jest to także obszar bardzo bogaty pod względem geologicznym i przyrodniczym. Aby lepiej zrozumieć jego skomplikowaną i fascynującą budowę można skorzystać z oferty Muzeum PPN.

Jego centralną część stanowi makieta całego regionu Pienin, na której można wybierać podświetlane rejony i elementy krajobrazu. W gablotach pokazano różne gatunki roślin i zwierząt zamieszkujących Pieniny, zaś tablice pozwalają lepiej zrozumieć budowę geologiczną całego obszaru. Podczas zwiedzania muzeum można obejrzeć film „Cztery pory roku w Pieninach”, który pokazuje przemiany środowiska przyrodniczego regionu.

Mniej

Opinie

Jagiellońska 107B34-450 Krościenko nad Dunajcem, Polska