Polska    województwo małopolskie    Kraków    Europeum - Ośrodek Kultury Europejskiej
#141  Kraków
#1986  Polska

Europeum - Ośrodek Kultury Europejskiej

Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” daje turystom możliwość zapoznania się z wielowiekową historią sztuki europejskiej, udostępniając zwiedzającym ponad sto obrazów i rzeźb. Do najważniejszych eksponatów należą "Ukrzyżowanie” Paola Veneziano, "Adoracja Dzieciątka” Lorenza Lotto, "Kazanie św. Jana Chrzciciela” Pietera Brueghela młodszego oraz XVI-wieczna "Madonna z Dzieciątkiem”.

Ośrodek Kultury Europejskiej „Europeum” to nie tylko muzeum, ale także jedyne w naszym kraju centrum informacji o zbiorach malarstwa zachodnioeuropejskiego w Polsce. Pełni również funkcję edukacyjną – organizowane są tu szkolenia i działania edukacyjne mające pomóc w interpretacji prezentowanych dzieł sztuki. Europeum jest też miejscem, w którym odbywają są wystawy, prelekcje, wykłady oraz koncerty skupione na tematyce szeroko pojętej kultury europejskiej. Ten oddział Muzeum Narodowego w Krakowie otwarto we wrześniu 2013 roku.

Mniej

Opinie

Europeum - Ośrodek Kultury Europejskiej mapa
plac Sikorskiego 6 Kraków, Polska