Polska   województwo wielkopolskie   Koło   Muzeum Technik Ceramicznych

Muzeum Technik Ceramicznych

Muzeum jest jedyną tego typu placówką na terenie Polski. Na wystawie stałej podziwiać można fajans z kolskiej fabryki rodziny Freudenreichów. Ponadto zgromadzone są tu liczne eksponaty historyczne, archeologiczne i numizmatyczne. Oprócz typowej działalności wystawienniczej placówka zajmuje się badaniami archeologicznymi oraz prowadzi działalność edukacyjną. 

Pomysłodawcą powstania muzeum był Czesław Freudenreich, który jako dziedzic fabryki założonej w 1842 r., posiadał duży zbiór rodzinnej porcelany, półporcelany, fajansu i majoliki. Plan ten z powodu braku finansów nie został zrealizowany. Kolekcja cennych wyrobów ceramicznych zaginęła w czasie II wojny światowej, dlatego obiekty, które powstały w pierwszych latach funkcjonowania fabryki w Kole należą do najcenniejszych w zbiorach muzeum.

Oprócz ceramiki z kolskiej Fabryki Fajansu, znajdziemy tutaj również wyroby z innych wytwórni polskich i europejskich pochodzących z czasów II wojny światowej i okresu powojennego. Szczególne miejsce zajmują tu prace Heleny Majewskiej i Marii Zawielak-Hadaczek. Charakteryzują się pięknem, nieszablonowym stylem oraz atrakcyjnym zdobnictwem i oryginalnością formy.

mniej tekstu
Muzeum Technik Ceramicznych – mapa
Kajki 44 Koło, Polska