Polska    województwo podkarpackie    Hoczew    Kościół św. Anny
#1  Hoczew
#3376  Polska

Kościół św. Anny

Jednym z najcenniejszych zabytków Hoczwi jest barokowy kościół parafialny pw. św. Anny. Wewnątrz XVIII-wiecznej murowanej świątyni podziwiać można m.in. datowany na koniec XVII wieku piękny obraz św. Anny Samotrzeć w ołtarzu głównym, oraz najstarszy zabytek – zdobioną herbami Balów i Jedlińskich piaskowcową płytę nagrobną Matiasza Bala z 1576 roku. Zwraca uwagę zachowane oryginalne późnobarokowe wyposażenie, m.in. trzy ołtarze, ambona oraz chór.

Ufundowany przez rodzinę Fredrów kościół wzniesiono w 1744 roku, prawdopodobnie na osnowie murów poprzedniej świątyni. Konsekracji dokonał w 1745 roku biskup przemyski Wacław Sierakowski. Kościół otoczony jest murem z XIX-wieczną parawanową dzwonnicą, dwiema XIX-wiecznym kaplicami grobowymi Balów i Rylskich, oraz kapliczkami wotywnymi. Posiada kryptę, w której chowano właścicieli Hoczwi oraz duchownych.

Nieopodal świątyni znajduje się zbudowana w II połowie XVIII wieku murowana plebania.

Mniej

Opinie

Kościół św. Anny mapa
7138-604 Hoczew, Polska