Polska    województwo opolskie    Góra Świętej Anny    Muzeum Czynu Powstańczego

Muzeum Czynu Powstańczego

Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny mieści się w budynku dawnego Domu Polskiego. Dokumentuje ono dzieje powstań śląskich. Na wystawach można oglądać pamiątki związane z ruchem polskim w Niemczech od 1848 do 1918 roku i historią powstań śląskich. Prezentowany jest tu także multimedialny spektakl „Panorama powstań śląskich”.

Muzeum zostało powołane z okazji 40 rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. Początkowo mieściło się w Leśnicy, gdzie stacjonowało dowództwo powstania. W 1980 roku przeniesiono je do Domu Polskiego, gdzie w okresie międzywojennym znajdowała się siedziba Związku Polaków w Niemczech.

Muzeum dokumentuje różne aspekty działalności polskiego ruchu niepodległościowego na terenie Niemiec. Wystawy poświęcone są działającym na terenie Niemiec polskim organizacjom, w tym Towarzystwu Gimnastycznemu Sokół i Związku Polaków w Niemczech, powstaniom śląskim oraz plebiscytowi na Śląsku po I wojnie światowej. Jest tu także ekspozycja związana z historią klasztoru i sanktuarium w Górze Świętej Anny. W ostatnim czasie do Muzeum przeniesiono także Dział Przyrody Muzeum Śląska Opolskiego.

Mniej

Opinie

Muzeum Czynu Powstańczego mapa
Leśnicka 2847-154 Góra Świętej Anny, Polska