Polska    województwo warmińsko-mazurskie    Ełk    Ruiny zamku w Ełku
#3  Ełk
#1884  Polska

Ruiny zamku w Ełku

Ruiny zlokalizowane są na wyspie Jeziora Ełckiego. Uważa się, że zamek został wybudowany w 1398 r. przez Ulryka von Jungingena. Niektóre historyczne przekazy podają jednak rok 1273. Ełcki zamek połączony był z lądem drewnianym, zwodzonym mostem. Miał znaczenie strategiczne, służył też jako schronienie okolicznej ludności. Obecnie ruiny są odgrodzone i niedostępne dla zwiedzających.

Pierwotnie drewniana warownia, umieszczona została na zgliszczach podbitej osady Jaćwingów. Po kilku latach zburzyły ją wojska Jagiełły. Wzniesiono ją na nowo już do postaci murowanej. Podczas wojny trzynastoletniej wojska polskie po raz kolejny zdobyły i doszczętnie zniszczyły budowlę. Odbudowano ją dopiero po niecałych 50 latach. Po sekularyzacji państwa krzyżackiego w zamku umieszczono siedzibę starosty, a następnie także władz sądowych. Po pożarze w 1833 r. ruiny doszczętnie zniszczonego zamku przekształcono w więzienie, które funkcjonowało aż do 1970 r.

Mniej

Opinie

Zamkowa Ełk, Polska