Polska   województwo dolnośląskie   Duszniki-Zdrój   Kościół śś. Piotra i Pawła

Kościół śś. Piotra i Pawła

Kościół dusznicki kryje w swoim wnętrzu oryginalną kamienną chrzcielnicę z 1560 roku, barokowy ołtarz główny z ok. 1730 roku, rokokowy prospekt organowy z 1780 roku oraz rzeźby i obrazy barokowe z XVIII i XIX wieku. Wyjątkowo cennym elementem świątyni jest też unikatowa ambona w kształcie wielkiej ryby z otwartą paszczą. Budowa ambony nawiązuje do biblijnej przypowieści o ocaleniu proroka Jonasza przez wielką rybę.

Barokowa świątynia powstała w pierwszej połowie XVIII wieku, ale jej rodowód sięga XIV wieku, kiedy w obecnym miejscu wybudowano pierwszy, drewniany kościół z ołtarzem św. Katarzyny. W XVI wieku został zastąpiony przez kościół murowany. Początkowo świątynia miała charakter protestancki i dopiero w 1623 roku, odbudowana po wielkim pożarze, została przekazana katolikom. Zachowana do dziś wieża została wzniesiona w latach 1641-1680, a trzy dekady później zniszczony przez upływ czasu budynek zastąpiono nowym, który możemy podziwiać do czasów obecnych. Z dawnej świątyni zachowały się tylko dolne partie wieży i kaplicy.

mniej tekstu
Kościół śś. Piotra i Pawła – mapa
Kłodzka 1557-340 Duszniki-Zdrój, Polska