Polska    województwo lubelskie    Dęblin    Brama Lubelska
#2  Dęblin
#1820  Polska

Brama Lubelska

Brama Lubelska to jedna z dwóch paradnych bram wjazdowych na teren dawnej Twierdzy Dęblin, stanowiąca część fortyfikacji wraz z wałami obronnymi wzniesionej za panowania cara Mikołaja I Romanowa.

Murowana konstrukcja z czerwonej cegły posiada dwie kondygnacje. Frontową elewację w stylu neoromańskim zdobią ryzality i wsparte na kolumnach arkadowe podcienie z cegły oraz z kamienia. Brama znajduje się na ternie wojskowym i nie jest dostępna do zwiedzania samodzielnie, a od wewnątrz można ją obejrzeć jedynie podczas zwiedzania twierdzy.

Budowla w przeszłości stanowiła wejście do twierdzy od strony południowej, a jej dopełnieniem była północna Brama Warszawska. Zbudowana po stłumieniu powstania listopadowego i włączeniu Królestwa Polskiego do Rosji twierdza dęblińska wraz z wybudowanymi w tym samym okresie twierdzami w Warszawie i Modlinie stanowiła system, mający powstrzymać naród polski przed rewolucyjnymi zapędami.

Mniej

Opinie

Dęblin, Polska