Polska    województwo małopolskie    Chrzanów    Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
#2911  Polska

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich

Muzeum im. Ireny i Mieczysława Mazarakich w Chrzanowie jest placówką administrującą trzema zabytkowymi obiektami na terenie miasta. Jego głównym budynkiem, w którym znajdują się wystawy poświęcone historii oraz środowisku przyrodniczemu Chrzanowa jest dawny dworski lamus rodziny Ligęzów. Oprócz tego w skład muzeum wchodzą Dom Urbańczyka, który jest przykładem miejskiej willi z XIX wieku oraz cmentarz żydowski z ohelami rodziny Halberstamów.

Muzeum w Chrzanowie działa od 1960 roku. Powstało dzięki staraniom Mieczysława Mazarakiego, który był jego wieloletnim dyrektorem. Wystawy pokazują historię Chrzanowa, dzieje tutejszych Żydów, działalność fabryki lokomotyw Fablok oraz przyrodę i geologię ziemi chrzanowskiej.

Dom Urbańczyka - miejskiego architekta - prezentuje regionalne budownictwo willowe. Na parterze znajdują się sale wystaw czasowych, natomiast na piętrze działa biblioteka i czytelnia. Muzeum opiekuje się także cmentarzem żydowskim. Najstarsze pochówki są tu datowane na XVIII wiek. Na cmentarzu znajdują się 2 ohele, czyli obudowane budynkami nagrobki cadyków i ważnych myślicieli.

Mniej

Opinie

Mickiewicza 13 Chrzanów, Polska