Mury obronne

Mury obronne Chojny to pozostałość po średniowiecznych obwarowaniach, które otaczają niemal całe Stare Miasto. Obecnie cały ten obszar wpisano w rejestr zabytków. Dopełnieniem murów obronnych były trzy bramy, baszty warowne oraz czatownia. Do czasów współczesnych przetrwały dwie bramy: Brama Barnkowska z tarasem widokowym i zębatym murem obronnym oraz piękna gotycka brama świecka. Trzecia brama została rozebrana w XIX wieku.

Najstarsze fragmenty murów zostały zbudowane już w drugiej połowie XIII wieku, natomiast te, których zarys wyraźnie jest dzisiaj widoczny, pochodzą najprawdopodobniej z XIV wieku. Ostateczną formę osiągnęły sto lat później. Początkowo budowano je z kamieni polnych, które stopniowo zastępowano murami ceglanymi. Zachowane mury obronne stanowią około stanowią około 50% pierwotnej formy.

mniej tekstu
Mury obronne – mapa
Podmurze 74-500 Chojna, Polska