Polska   województwo zachodniopomorskie   Chojna   Brama Świecka

Brama Świecka

Brama Świecka jest jedną z dwóch piętnastowiecznych bram wjazdowych do miasta Chojna. Te zabytkowe wejścia są pozostałościami po solidnym zespole obronnym, który dawniej chronił miasto. Składał się z trzech bram głównych, z przedbram, baszt i czatownic, a także z potężnych murów obronnych.

Nazwa Bramy Świeckiej wywodzi się od nazwy miasta Świecie nad Odrą, które obecnie znajduje się w granicach państwa niemieckiego. Budowla została wybudowana na planie kwadratu. Jej podstawę wykonano z kamieni polnych, natomiast do reszty konstrukcji użyto cegły. Bramę zwieńczono dachem w kształcie ostrosłupa oraz narożnymi wieżyczkami.

Obiekt składał się z kilku części: z zachowanej do dziś bramy wewnętrznej, szyi bramnej, kalenicowej bramy środkowej, drugiej szyi bramnej oraz dwubasztowej bramy przedniej. Dawniej, w jej pobliżu, znajdował się również młyn.

mniej tekstu
Brama Świecka – mapa
74-500 Chojna, Polska