#1566  Polska

Wiadukt nad Bobrem

Złożony z 35 łukowatych przęseł wiadukt kolejowy w Bolesławcu jest jednym z najdłuższych tego typu obiektów nie tylko w Polsce, ale też w Europie. Konstrukcja wykonana została z kamienia, która do dziś imponuje wyglądem i rozmiarami. Wiadukt ma 490 m długości i 26 m szerokości, a jego układ architektoniczny nawiązuje do rzymskich akweduktów.

Szczególnie efektownie most prezentuje się nocą po zainstalowaniu iluminacji w 2006 roku. Budowę tego wyjątkowego przedsięwzięcia inżynierskiego rozpoczęto w 1846 roku, a jego oficjalnego otwarcia dokonał sam król pruski Fryderyk Wilhelm IV. Wiadukt miał bardzo istotne znaczenie dla regionu, bowiem zapewniał połączenie koleją żelazną Bolesławca z Wrocławiem i Dreznem. W 1945 roku wycofujący się Niemcy wysadzili znajdujące się bezpośrednio nad rzeką Bóbr zachodnie przęsło.

W 1947 roku wiadukt został odbudowany, a ruch kolejowy przywrócony. Kolejny remont konstrukcji przeprowadzono w latach 1984-1985 w związku z elektryfikacją linii kolejowej. Dziś wiadukt jest jednym z bardziej charakterystycznych obiektów miasta i bywa zaliczany do najciekawszych zabytków techniki w tej części Europy.

Mniej

Opinie

Wiadukt nad Bobrem mapa
Bolesławiec, Polska