Polska    województwo małopolskie    Bartne    Cerkiew śś. Kosmy i Damiana
#1  Bartne
#2464  Polska

Cerkiew śś. Kosmy i Damiana

Cerkiew grekokatolicka w Bartnem jest typowym dla terenów zachodniej Łemkowszczyzny przykładem budownictwa sakralnego. Jest to trójdzielna budowla z wieżą nad przedsionkiem. Znajduje się w niej pełne wyposażenie, w tym ikonostas oraz bardzo cenny portal przeniesiony z nieistniejącej już cerkwi w Nieznajowej. Świątynia znajduje się pod opieką gorlickiego muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów.

Cerkiew została zbudowana w I połowie XIX wieku. Nie należy jej mylić ze znajdującą się w tej samej miejscowości, ale o wiek młodszą cerkwią prawosławną pod tym samym wezwaniem. Cerkiew została opuszczona po przesiedleniach Łemków po II wojnie światowej. Została uratowana dzięki staraniom Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, a następnie muzeum w Gorlicach. Znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej.

Jest to orientowana cerkiew typu zachodniołemkowskiego. Składa się z niewielkiego prezbiterium, szerszej od niego kwadratowej nawy oraz posadowionej nad babińcem wieży. Cerkiew obita jest gontem, a wieżę wieńczy barokowy, gontowany hełm. Wewnątrz można zobaczyć ścienne polichromie oraz kompletny ikonostas.

Mniej

Opinie

38-307 Bartne, Polska