WORMACJA atrakcje turystyczne

+10 atrakcji

Wormacja jest zabytkowym miastem o historii sięgającej czasów celtyckich. Jego najważniejszą atrakcją jest romańska katedra św. Piotra zaliczana do trzech niemieckich katedr cesarskich.

Początki miasta sięgają czasów przedrzymskich, a Rzymianie założyli tu osadę Civitas Vangionum. Na miejscu forum romanum wybudowano na przełomie XI i XII w. katedrę św. Piotra. Budowla z czerwonego piaskowca wymieniana jest wśród najcenniejszych zabytków architektury romańskiej w Europie.

W 1122 r. w Wormacji podpisano konkordat między papieżem Kalikstem II, a cesarzem Henrykiem V. Kończył on długoletni spór o inwestyturę i regulował stosunki cesarstwa z kościołem na kolejne wieki. Mniej więcej w tym samym czasie w mieście zaczęli się osiedlać Żydzi. Dziś do atrakcji Wormacji zalicza się odbudowana dzielnica żydowska z synagogą, jednym z najstarszych europejskich cmentarzy żydowskich oraz Muzeum Żydowskim w Domu Raschi.

Wormacja jest też miejscem, gdzie upamiętniono słynny średniowieczny germański epos, Pieśń o Nibelungach. Można tu zobaczyć neogotycki Most Nibelungów z bramą miejską oraz zwiedzić Muzeum Nibelungów Worms.

Interesującą atrakcją Wormacji jest Zoo Worms, w którym prezentowane są zwierzęta z różnych stron świata. Można tu także zwiedzić Muzeum Miasta, Muzeum Sztuki Heyshof oraz zobaczyć największy na świecie pomnik Lutra. Jest on upamiętnieniem edyktu wormackiego, w którym potępiono reformatora i skazano na banicję.

WormacjaPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)