WITTENBERGA atrakcje turystyczne

+7 atrakcji

Lutherstadt Wittenberg to oficjalna nazwa Wittenbergii. Jest to miasto nierozerwalnie związane z postacią Marcina Lutra i początkami reformacji. To właśnie tu, na drzwiach kościoła zawiesił on swoje słynne tezy, które dały początek ruchowi. Dziś wszystkie zabytki Wittenbergii związane z Lutrem są wpisane na listę UNESCO.

Miasto zostało założone prawdopodobnie w IX w., a podwaliny pod jego rozwój położył Albrecht Niedźwiedź, który w XII w. zajął te tereny i sprowadził kolonistów z Flandrii. Podkreśleniem znaczenia Wittenbergii było założenie tu na początku XVI w. uniwersytetu. W 1508 r. przybył by na nim studiować Marcin Luter.

Najważniejsze zabytki miasta związane są z postacią Lutra oraz jego współpracownika Filipa Melanchtona. W 1517 r. Marcin Luter wywiesił na drzwiach Kościoła Zamkowego 95 tez, które stały się podstawą ruchu reformacyjnego. Choć nie planował on zerwania związków z Rzymem, a jedynie chciał zapoczątkować dyskusję o odnowie moralnej został okrzyknięty schizmatykiem i ekskomunikowany. Ostateczne zerwanie nastąpiło przez spalenie przez Lutra bulli papieskiej, która nakładała na niego ekskomunikę. Dąb, pod którym miało się to stać nadal rośnie w Wittemberdze.

Oprócz Kościoła Zamkowego na Zamku Lutherstadt Wittenberg można też zwiedzić Dom Lutra Wittenberg. Jest to budynek, w którym od 1508 do swojej śmierci mieszkał Marcin Luter. Działa w nim Muzeum Reformacji, w którym oprócz oryginalnego wyposażenia prezentowane są rękopisy i pierwodruki pism reformacyjnych. Podobnym obiektem jest Dom Melanchthona, w którym można poznać postać i prace drugiego z ojców reformacji. Miasto ma także ładny, zachowany w średniowiecznej formie rynek oraz gotycki kościół miejski, w którym nauczał Marcin Luter.

WittenbergaPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)