Jordania    Petra    Petra    Kasr Bint Firaun
#8  Petra
#38  Jordania

Kasr Bint Firaun

Nazwa lokalna: قصر البنت

Znajduje się wewnątrz atrakcji: Petra

Kamienna świątynia pochodzi z I w. n.e. Zbudowano ją na planie kwadratu o boku 32 m i wysokości 23 m. Jest jedną z najlepiej zachowanych budowli w Petrze. Prawdopodobnie stanowiła miejsce kultu boga Duszary. Wraz z całym kompleksem świątynia została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Mniej

Opinie

Petra, Jordania