FRYZJA atrakcje turystyczne

+26 atrakcji

Fryzja leży częściowo na stałym lądzie, częściowo zaś na Wyspach zamykających płytkie Morze Wattowe. Jest to region, który w przeszłości był synonimem Niderlandów, z którego wywodzą się tradycje serowarskie, a także kupieckie i żeglarskie. 

Region związany jest bardzo mocno z morzem, ale także z rolnictwem, a szczególnie hodowlą bydła typu fryzyjskiego oraz czarnych koni fryzyjskich. 

Najciekawszą częścią prowincji są Wyspy Fryzyjskie, Ameland, Vlieland, Terschelling i Schiermonnikoog. Można się na nie dostać przez Morze Wattowe, którego poziom podnosi się w związku ze zamianami klimatycznymi. Wyspy i ich krajobraz kulturowy z tradycyjnymi farmami i latarniami morskimi wpisane są na listę UNESCO. 

Stolicą regionu jest niewielkie miasto Leeuwarden, z kanałami, wiatrakami i zachowaną XIX wieczną zabudową. Znajduje się tu Muzeum Fryzyjskie, w którym zobaczyć można eksponaty związane z kulturą i historią prowincji. 

Fryzyjczycy słyną ze swojego zamiłowania do uprawiania sportu. Najpopularniejszymi są łyżwiarstwo oraz sporty wodne. Każdego roku, gdy zamarzną kanały i jeziora odbywa się na nich 200 kilometrowy Wyścig 11 miast, w którym biorą udział dziesiątki tysięcy osób. 

Fryzja najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie