FLEVOLAND atrakcje turystyczne

+2 atrakcje

Flevoland jest prowincją w środkowej Holandii, położonej nad wybudowanymi w latach osiemdziesiątych XX w. polderami. Jest to kraina bagien, podmokłych łąk i niewielkich miejscowości, które zachowały swój tradycyjny charakter. 

W przeszłości teren prowincji był w dużej części zalany wodą. Po budowie polderów osuszono go częściowo, ale w zamian powstała niezwykła, fascynująca kraina mokradeł i łąk, gdzie w zaroślach żyją liczne gatunki ptaków wodnych. Teren ten objęty jest ochroną parku narodowego New Land. 

Klejnotem prowincji jest Schokland, teren będący w przeszłości wyspą, a obecnie wchodzący w skład polderu. Są tu zielone łąki, na których pasą się stada owiec i krów oraz tradycyjne farmy. 

Znaną miejscowością Flevoland jest rybacka wioska Urk. Znajduje się tu port, latarnia morska i centrum dziedzictwa regionu. Można także kupić świeże ryby wprost od rybaków, a w restauracjach skosztować potraw z ryb.