RODOS atrakcje turystyczne

+31 atrakcji

Rodos to miasto leżące na wyspie o tej samej nazwie i będące jej stolicą, a także najważniejszym portem. Jego stara część o zwartej zabudowie głównie z okresu średniowiecza jest w całości wpisana na listę UNESCO. Najważniejszym zabytkiem jest tu Pałac Wielkich Mistrzów należący w przeszłości do zakonu joannitów oraz cenne muzea archeologiczne i bizantyńskie. 

Położona na Morzu Egejskim w pobliżu wybrzeży Turcji wyspa Rodos była przez wieki miejscem, gdzie ścierały się wpływy Wschodu i Zachodu. Miasto Rodos założyli Grecy, po których pozostały tu pozostałości Akropolu oraz posąg Afrodyty przechowywany w Muzeum Archeologicznym. Nie przetrwał do naszych czasów słynny Kolos Rodyjski strzegący wejścia do portu i zaliczany do siedmiu cudów świata antycznego. 

W okresie wypraw krzyżowych Rodos zajęli joannici i zbudowali tu swoją twierdzę, która strzec miała rubieży chrześcijaństwa. Jest to dziś najbardziej okazała budowla w mieście, łącząca się z murami obronnymi, po których wiedzie trasa spacerowa. Innym zabytkiem pozostałym po joannitach jest ich bazylika, w której mieści się obecnie Muzeum Bizantyńskie. 

W zabudowie Rodos widoczne są także wpływy panowania tureckiego. Można tu zobaczyć między innymi meczety Sulejmana Wspaniałego i Hassana Paszy, a także Bibliotekę Osmańską i wieżę zegarową, z której szczytu rozciąga się piękny widok na miasto. 

Rodos najciekawsze atrakcje z podziałem na kategorie

RodosPopularne w okolicy

(odległości od centrum miasta)