Park Regionalny Scarpe-Escaut

Nazwa lokalna: Parc naturel régional Scarpe-Escaut

Regionalny park natury Scarpe Escaut leży przy granicy z Belgią. Obejmuje obszary leśne, łąkowe oraz wiele rolniczych miejscowości. Głównym miastem regionu jest bogate w zabytki Valenciennes. Na terenie parku znajduje się także uzdrowisko Saint-Amand-les-Eaux.

Park został założony w 1968 roku i jest najstarszy we Francji. Ściśle współpracuje ze swoim belgijskim odpowiednikiem, tworząc trans graniczy obszar naturalno-kulturowy. Na jego terenie wytyczono kilkadziesiąt kilometrów szlaków spacerowych i rowerowych. Prowadzą one przede wszystkim przez nizinne lasy. 

Na terenie parku znajduje się ponad 50 miejscowości o różnym charakterze. Wiele z nich ukierunkowanych jest na rolnictwo. Podróżując po regionie można zobaczyć stada pasące się na polach. Jest tu także wiele wytwórni serów i przetworów domowych. 

Mniej

Opinie

Park Regionalny Scarpe-Escaut mapa
Rue Notre-Dame d'Amour 35759230 Saint-Amand-les-Eaux, Francja