Czechy    Praga    Dzwonnica świętego Mikołaja
#184  Praga
#600  Czechy

Dzwonnica świętego Mikołaja

Nazwa lokalna: Svatomikulášská městská zvonice

Miejska Dzwonnica św. Mikołaja jest częścią kościoła św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze. Jest budowlą wzniesioną w stylu barokowym. Wysokość wieży dzwonnicy osiąga 65 m i na jej szczyt prowadzi do 215 stopni. Rozciąga się stąd widok na dzielnicę Mała Strana, pobliski plac oraz całą Pragę. Wieża posiada oddzielne wejście z placu.

Dzwonnica Św. Mikołaja został zaprojektowana i zbudowana przez barokowego architekta, Kiliána lgnáca Dienzenhofera. Dzieło ukończył jego uczeń i zięć Carlo Lurago dodając własne detale do projektu. Wieża została ukończona w 1752 roku, a oficjalnie otwarta w roku 1755. Dwa lata później budowla została uszkodzona podczas oblężenia Pragi przez wojska pruskie.

Miejska Dzwonnica św. Mikołaja oprócz swej podstawowej funkcji służyła także do obserwacji miasta i alarmowania przed ewentualnymi zagrożeniami pożarowymi lub wrogich wojsk. W czasach reżimu komunistycznego służyła do monitorowania ruchów w pobliskich ambasadach krajów zachodnich.

Mniej

Opinie

Dzwonnica świętego Mikołaja mapa
Malostranské náměstí 556/29110 00 Praga, Czechy