Czechy    Praga    Biblioteka na Strahovie
#51  Praga
#258  Czechy

Biblioteka na Strahovie

Nazwa lokalna: Strahovská knihovna

Biblioteka na Strahowie jest zabytkową biblioteką mieszczącą się w budynku klasztornym na Strahowie w Pradze. Sekcja historyczna zawiera ponad 200 000 woluminów, z czego ponad 3000 rękopisów i 1500 oryginałów jest przechowywanych w specjalnym depozycie. Zabytkowe pomieszczenia biblioteki to Sala Teologiczna, Sala Filozoficzna i Korytarz Łączący.

Biblioteka funkcjonowała w klasztorze od jego powstania w 1143 roku. Najstarszą księgą w bibliotece jest Ewangelia Strahowska, datowana na 860 rok. Sala Teologiczna powstała w latach 1670 – 1674 według projektu i pod kierownictwem G. D. Orsi. W późniejszych latach była rozbudowywana i została ozdobiona freskami autorstwa mnicha Siarda Noseckiego.

W latach 1783 – 1785 powstała Sala Filozoficzna z inicjatywy burmistrza Majera, wyposażona w księgozbiór zlikwidowanego klasztoru premonstratenskiego w Louce koło Znojmu. Cenne freski na suficie są autorstwa Franza Antona Maulbertscha, obrazują duchową ewolucję ludzkości.

Mniej

Opinie

Biblioteka na Strahovie mapa
Strahovské nádvoří 1118 00 Praga, Czechy